شنبه، 3 اسفند، 1398
 
 

محبوبترين ها
CP-7937G
CP-7937G


WS-C2960-24LC-S
WS-C2960-24LC-S


WS-C2960G-8TC-L
WS-C2960G-8TC-L


WS-C2960S-24TS-L
WS-C2960S-24TS-L


WS-C2960S-24TD-L
WS-C2960S-24TD-L


WS-C2960-24TT-L
WS-C2960-24TT-L


WS-C2960-24TC-S
WS-C2960-24TC-S


WS-C4900M
WS-C4900M


CISCO876-SEC-K9
CISCO876-SEC-K9


SF300-24PP
SF300-24PP


معروفترين ها
WS-C2960-48TT-L
WS-C2960-48TT-L


WS-C2960-24PC-L
WS-C2960-24PC-L


WS-C2960-24PC-S
WS-C2960-24PC-S


WS-C2960-24TC-S
WS-C2960-24TC-S


WS-C2960S-24TS-L
WS-C2960S-24TS-L


WS-C2960-24TT-L
WS-C2960-24TT-L


WS-C2960G-8TC-L
WS-C2960G-8TC-L


WS-C2960S-48TD-L
WS-C2960S-48TD-L


WS-C2960S-24TD-L
WS-C2960S-24TD-L


WS-C2960-24-S
WS-C2960-24-S


آمار سايت
تعداد بازديد از وبگاه
4127883
از تاریخ خرداد 1390
مجموعه ها
سوئیچ های Nexus 5000
سوئیچ های Nexus 5000
سوئیچ های Nexus 7000
سوئیچ های Nexus 7000
سوئیچ های سری 2960
سوئیچ های سری 2960
سوئیچ های سری 3560
سوئیچ های سری 3560
سوئیچ های سری 3750
سوئیچ های سری 3750
سوئیچ های سری 3850
سوئیچ های سری 3850
سوئیچ های سری 4500
سوئیچ های سری 4500
سوئیچ های سری 4900
سوئیچ های سری 4900
سوئیچ های سری 4900M
سوئیچ های سری 4900M
سوئیچ های سری 5000
سوئیچ های سری 5000
سوئیچ های سری 6500
سوئیچ های سری 6500

محبوبترين ها
WS-C2960-24LC-S كالا: سوئیچ های سری 2960
توليد كننده: شرکت سیسکو

قیمت تحویل در تهران : 2600000 تومان

همراه با تایید اصل بودن کلیه تجهیزات سیسکو از طریق سایت www.cisco.com به وسیله ایمیل برای مشتری


 
بيشتر ...
WS-C2960G-8TC-L كالا: سوئیچ های سری 2960
توليد كننده: شرکت سیسکو

 

همراه با تایید اصل بودن کلیه تجهیزات سیسکو از طریق سایت www.cisco.com به وسیله ایمیل برای مشتری


 
بيشتر ...
WS-C2960S-24TS-L كالا: سوئیچ های سری 2960
توليد كننده: شرکت سیسکو

 

همراه با تایید اصل بودن کلیه تجهیزات سیسکو از طریق سایت www.cisco.com به وسیله ایمیل برای مشتری


 
بيشتر ...
WS-C2960S-24TD-L كالا: سوئیچ های سری 2960
توليد كننده: شرکت سیسکو

همراه با تایید اصل بودن کلیه تجهیزات سیسکو از طریق سایت www.cisco.com به وسیله ایمیل برای مشتری


 
بيشتر ...
WS-C2960-24TT-L كالا: سوئیچ های سری 2960
توليد كننده: شرکت سیسکو

 

همراه با تایید اصل بودن کلیه تجهیزات سیسکو از طریق سایت www.cisco.com به وسیله ایمیل برای مشتری


 
بيشتر ...


       
       
       
     
INP-Nuke © 2005-2010 Nukelearn

تمامي حقوق متعلق به شاپ سیسکو مي باشد.