دوشنبه، 17 بهمن، 1401
 
 

محبوبترين ها
WS-C2960S-24TS-L
WS-C2960S-24TS-L


WS-C2960S-24TD-L
WS-C2960S-24TD-L


WS-C2960-24TC-S
WS-C2960-24TC-S


WS-C4900M
WS-C4900M


CISCO876-SEC-K9
CISCO876-SEC-K9


WS-C2960-24LC-S
WS-C2960-24LC-S


WS-C2960-24TT-L
WS-C2960-24TT-L


WS-C2918-24TT-C
WS-C2918-24TT-C


WS-C2918-48TT-C
WS-C2918-48TT-C


WS-C2918-24TC-C
WS-C2918-24TC-C


معروفترين ها
WS-C2960-48TT-L
WS-C2960-48TT-L


WS-C2960-24PC-L
WS-C2960-24PC-L


WS-C2960S-48TD-L
WS-C2960S-48TD-L


WS-C2960S-24TS-L
WS-C2960S-24TS-L


WS-X45-SUP6L-E
WS-X45-SUP6L-E


WS-C2960-24TC-S
WS-C2960-24TC-S


WS-C2960-24PC-S
WS-C2960-24PC-S


WS-C2960G-8TC-L
WS-C2960G-8TC-L


WS-C2960-24TT-L
WS-C2960-24TT-L


HWIC-D-9ESW-POE
HWIC-D-9ESW-POE


آمار سايت
تعداد بازديد از وبگاه
12937774
از تاریخ خرداد 1390
نمایندگی فروش سیسکو - بزرگترین مرکز فروش تجهیزات سیسکو - Switch - Router - Firewall - VOIP آمار بازدید
نمایندگی فروش سیسکو - بزرگترین مرکز فروش تجهیزات سیسکو - Switch - Router - Firewall - VOIP آمار بازدید

تعداد صفحات بازدید شده 12937775 بار از تاریخ خرداد 1390

[ نمایش آمار تفصیلی ]


نمایشگرهای اینترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 4.908 % (634994)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 9.677 % (1252044)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 83.60 % (10816894)
 Opera: OperaOperaOpera 0.087 % (11370)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.016 % (2134)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.001 % (170)
 موتورهای جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 1.136 % (147001)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غیره 0.565 % (73168)


سیستم های عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 28.95 % (3746424)
 Linux:LinuxLinuxLinux 11.21 % (1451146)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 21.44 % (2774008)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.001 % (211)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (82)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 7.729 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0.216 % (27990)
 AIX:AIXAIXAIX 7.729 % (1)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غیره 38.16 % (4937912)آمار متفرقه

 کاربر عضو : 2
 نویسنده فعال : 2
 مطالب و مقالات موجود : 90
 نظرات و پیشنهادات : 0
 مطالب و مقالات آماده تائید :


       
       
       
     
INP-Nuke © 2005-2010 Nukelearn

تمامي حقوق متعلق به شاپ سیسکو مي باشد.